ملااحمدنراقی درخصوص قضای حاجات با قرائت سوره یس می فرمودند:

سوره یس راباشرایطی که لازمه ی قرائت قرآن است 70مرتبه در یک مجلس یا در7 روز هر روز   10 مرتبه یا در 10 روز هر روز 7  مرتبه بخواند وآیه ی شریفه ی «سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ»  راهردفعه10مرتبه تکرار کند.