در روایت آمده است که اگر کسی این آیه از سوره حِجر را هزار بار بخواند هر حاجت که داشته باشد روا شود: «وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَزَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ وَحَفِظْنَاهَا مِن کُلِّ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ » .