ذکرها

۰

طولانی شدن عمر

۰

دعای مطالعه

۰

دعای نور چشم

۰

دعاى درد پیچش معده

۰

شفای بیمار

۰

کسب و کار و روزی

۰

دعاى سریع الاجابه از امام کاظم علیه السلام

۰

دعا برای رفع درد (سردرد)

۰

پیدا شدن کار

۰

شفای بیمار