ذکرهای دنیوی

۰

نماز کن فیکون برای رفع حاجت

۰

دعا برای فروش خانه و ملک

۰

درد پا

۰

طولانی شدن عمر

۰

دعای مطالعه

۰

دعای نور چشم

۰

دعاى درد پیچش معده

۰

شفای بیمار

۰

کسب و کار و روزی

۰

دعاى سریع الاجابه از امام کاظم علیه السلام